Call Us @ 0172 - 4680800 | info@indswift.com | NSE - BSE

SWIFT ASHOKA CORDIAL Syrup

( Complete Ayurvedic Tonic for Women )
Composition
Ashok 500mg + Dashmool 400mg + Shatawar 100mg + Motha 100mg + Jamun 98mg + Behera 30mg + Kamal 30mg + Ashgandha 20mg + Amla 20mg + Lodhra 20mg + Harar 20mg + Jeera mg + Bhringraj 20mg + Sonth 20mg + Khair 20mg + Bel 20mg + Samer 20mg + Bargad 20mg + Aam 20mg + Bala 20mg + Jatamansi 20mg + Devdaru 20mg + Vidanga 20mg + Anantmool 20mg + Giloy 20mg + Pippli 20mg + Taj 20mg + Lavang 20mg + Nagkeshar 20mg + Bajguriya 20mg + Vacha 20mg + Nisot 20mg + Kankot 20mg + Chirayta 20mg + Daruhaldi 20mg + Kasis Bhasam 20mg + Sugar Q.S
images/products/ashoka_cordial_syrup.jpg

Indication :-
Used in ayurvedic treatment of heavy menstrul bleeding and other gynecological complaints like heavy uterine bleeding, inbalanced female hormones menopausal osteoporosis, ovarian, cyst and uterine polyps.


Packing :- 225 ml


 
 
 

SWIFT ASHOKA CORDIAL Syrup

( Complete Ayurvedic Tonic for Women )
Composition
Ashok 500mg + Dashmool 400mg + Shatawar 100mg + Motha 100mg + Jamun 98mg + Behera 30mg + Kamal 30mg + Ashgandha 20mg + Amla 20mg + Lodhra 20mg + Harar 20mg + Jeera mg + Bhringraj 20mg + Sonth 20mg + Khair 20mg + Bel 20mg + Samer 20mg + Bargad 20mg + Aam 20mg + Bala 20mg + Jatamansi 20mg + Devdaru 20mg + Vidanga 20mg + Anantmool 20mg + Giloy 20mg + Pippli 20mg + Taj 20mg + Lavang 20mg + Nagkeshar 20mg + Bajguriya 20mg + Vacha 20mg + Nisot 20mg + Kankot 20mg + Chirayta 20mg + Daruhaldi 20mg + Kasis Bhasam 20mg + Sugar Q.S
images/products/ashoka_cordial_syrup_450.jpg

Indication :-
Used in ayurvedic treatment of heavy menstrul bleeding and other gynecological complaints like heavy uterine bleeding, inbalanced female hormones menopausal osteoporosis, ovarian, cyst and uterine polyps.


Packing :- 450 ml